top of page
  • Zdjęcie autoraT. N.

Wsparcie dla seniorów w pokonaniu skutków COVID-19

UKSW wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych stworzą model łagodzenia skutków pandemii wśród osób 60+. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło osiem mln zł.


W ramach projektu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” powstanie na Wydziale Nauk Społecznych UKSW przy Zakładzie Gerontologii i Polityki Społecznej Referencyjny Ośrodek Badawczy. Jego zadaniem będzie analiza najnowszej literatury dotyczącej wpływu pandemii na sytuację seniorów, a także opracowanie diagnozy społeczno-ekonomicznej sytuacji osób starszych. Analiza obejmie nie tylko zdrowie czy aktywność seniorów, ale także demografię oraz pakiet usług świadczonych wobec tej grupy (więcej na stronie UKSW)
18 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page