top of page
  • Zdjęcie autoraT. N.

„Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia”. Warsztaty dla katechetów diecezji rzeszowskie

W dniu 4.06.2022 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Biuro Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Rzeszowskiej, zorganizowało warsztaty dla katechetów diecezji rzeszowskiej „Wierzyć, działać i zwyciężać jak Prymas Tysiąclecia”. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy Instytutu, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Potery, asystenta kościelnego Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Rzeszowie. Homilię, w Wigilię Zesłania Ducha Św., wygłosił ks. dr Marek Winiarski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Rzeszowskiej. Po Mszy Św. podziękowania za pomoc w organizacji warsztatów, ks. Dyrektorowi Winiarskiemu złożył Pan Tomasz Nakielski - Przewodniczący Rady Fundacji „Civitas Christiana”, zachęcając jednocześnie wszystkich obecnych do zakupu nowości wydawniczych IW PAX. Uczestników warsztatów na auli, w imieniu Wydziału Katechetycznego, przywitał ks. dr Krzysztof Budzyń, dziękując Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” za organizację warsztatów poświęconych osobie i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Warsztaty poprowadził Krzysztof Sterkowiec, Zastępca Dyrektora Biura Regionu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie, organizator spotkania. Prezentacja filmu z wykładem Pana prof. Pawła Skibińskiego „Prymas Wyszyński współczesnym trenerem personalnym” była wspaniałym wprowadzeniem w problematykę warsztatów. Pan Tomasz Nakielski w swoim wystąpieniu, posługując się prezentacją, podjął temat „Godność człowieka w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia”. Pan Maciej Szepietowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, przystępując do omówienia swojego tematu „Prawa i wolność człowieka w ujęciu Prymasa Tysiąclecia”, przedstawił cele i założenia projektu realizowanego przez „Civitas Christiana” na terenie całego kraju. Pan Jan Juszczak - Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia w Rzeszowie - swoim wykładem „Prymas Tysiąclecia - obrońca kultury narodowej” wypełnił program warsztatów. Warsztatom towarzyszyła wystawa „Rodzina Bogiem silna”, wyeksponowana na holu przy wejściu na aulę oraz kiermasz książki IW PAX. Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali obdarowani pakietem edukacyjnym, zawierającym ciekawe i nowatorskie programy do prowadzenia lekcji katechezy oraz kwartalnikami „Civitas Christiana” i „Społeczeństwo”. W warsztatach uczestniczyła grupa ponad osiemdziesięciu katechetów z diecezji rzeszowskiej. Dziękujemy pięknie księdzu dr Andrzejowi Cyprysiowi, Dyrektorowi Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, za gościnę i życzliwość. Osobne podziękowania kierujemy w stronę księdza dr Marka Winiarskiego, Dyrektora Wydziału Katechetycznego, bez którego pomocy i zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie warsztatów. Na koniec, wyrazy wdzięczności kierujemy do katechetów, uczestniczących w warsztatach, którzy w sobotnie przedpołudnie zechcieli się wspólnie spotkać i próbować odpowiedzieć na pytanie: czy błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński może być współczesnym trenerem personalnym?

Krzysztof Sterkowiec
0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page