top of page
  • Zdjęcie autoraT. N.

Młodzi o demokracji

Zaktualizowano: 24 kwi 2022

Stosunek młodych Polaków do demokracji w latach 1992–2021 zbadało CBOS.

Z danych zebranych w latach 1992–2021 - czytamy w konkluzjach z badań -wynika, że średni odsetek Polaków zadowolonych ze sposobu funkcjonowania demokracji w naszym kraju wynosił jedynie 37%, a ponad połowa z nich (53%) była z niego niezadowolona. Od początku prowadzenia przez nas badań na temat demokracji jedynie kilkukrotnie ogół społeczeństwa był usatysfakcjonowany z jej stanu w Polsce. Mimo to odsetek osób pozytywnie ją oceniających wciąż był tylko nieznacznie wyższy od odsetka rozczarowanych. Choć największy stopień rozczarowania sposobem funkcjonowania demokracji w Polsce przypada na rok 2003 – kiedy aż 71% ogółu badanych odpowiedziało przecząco na postawione przez nas pytanie (raptem 20% ankietowanych odpowiedziało twierdząco) – to obecnie społeczeństwo również nie patrzy na polski system zbyt przychylnie. Z sondażu przeprowadzonego w czerwcu 2021 roku wynika, że nieco ponad połowie badanych (52%) nie podoba się to, jak funkcjonuje on w Polsce. Przeciwną opinię wyraża jedynie 38% ogółu ankietowanych. 8 Co ciekawe, średni odsetek młodych Polaków zadowolonych z funkcjonowania demokracji na przestrzeni lat był nieco wyższy (o 4 punkty procentowe) niż w przypadku ogółu badanych i wynosił 41%. Tym samym średni odsetek osób w wieku 18–24 lata niezadowolonych był niższy niż wśród ogółu respondentów – wynosił on 49%. Największą przychylność wobec polskiej demokracji młodzi przejawiali w lipcu 2017 roku, kiedy to odsetek osób twierdząco odpowiadających na nasze pytanie równał się 57% (czyli był o 12 punktów procentowych wyższy od odsetka respondentów z tego samego roku wśród ogółu badanych). Mimo że młodzi częściej wyrażali aprobatę wobec sposobu funkcjonowania demokracji w Polsce, to obecnie ich uznanie dla funkcjonowania tego ustroju zdecydowanie się zmniejszyło. Jak wynika z danych z kwietnia 2021 roku, aż 76% badanych w wieku od 18 do 24 lat nie jest zadowolone z tego, jak funkcjonuje demokracja w naszym kraju (zadowolonych jest jedynie 19%). W porównaniu do ogółu respondentów udzielających tej samej odpowiedzi, odsetek młodszych ankietowanych, którzy są niezadowoleni, jest wyższy aż o 24 punkty procentowe ( źródło: CBOS KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 118/2021)15 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page